Maagd -- Virgo, 6th sign of the zodiac; one born under the sign of Virgo (August 24 - September 24)

Maagd, 6de beeld van de dierenriem; geboren tussen (24 Augustus en 24 September


 

 

 

 

 

 

Element:

Aarde

Kwaliteit

Beweeglijkheid

Heerser:

Mercurius

Symbool:

de Maagd

 

De sleutel tot een beter begrip van Vigro ligt in het symbool van de Maagd. Hier wordt geen passieve, zwakke maagd bedoeld, maar meer een soort aardmoeder, de oude godin der vruchtbaarheid. Als Moeder Aarde is zij zuiver maar ook robuust, vruchtbaar en sterk. Vigro is, met de Stier, een van de meest praktische en productieve tekens, zij is bereid haar eigen belangen op te offeren om de gestelde taken te volbrengen. Boven alles is het het teken van dienstbaarheid en zelfopoffering, de typische eigenschappen van de moeder.

Het regentschap van Mercurius geeft dit teken de gave van analyse, onontbeerlijk om praktische problemen op te lossen.

Maagden zijn vaak pietluttig, overbezorgd aangaande de hygiŽne en netheid en niet in staat om te gaan met spontaniteit en chaos. Hun vriendelijke gewilligheid om te helpen maakt hen het slachtoffer van mensen die te lui zijn om zelf iets te doen. Ze hebben een neiging tot verlegenheid en missen het zelfvertrouwen om hun gevoelens te uiten. Ze zijn tegen alles wat de grenzen van hun verwachtingen en de bestaande orde aantast, het zijn geboren bureaucraten. Ze hebben hoge maatstaven maar zijn dikwijls te kritisch; als ze dat op andere zijn kunnen ze beledigd zijn. Door zelfkritiek ondermijnen ze daarentegen hun zelfvertrouwen; om dit te vermijden moet de Maagd leren haar perfectionisme te toetsen aan het haalbare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c Maagd

 

Voor bestelling click op de foto:
Hiervoor wordt u door gelinkt naar de kunstenaars website van Artleader
Beroeps Organisatie Kunstenaars (BOK)
Dit is een stichting zonder winstoogmerk die opkomt voor de belangen van professionele beeldend kunstenaars in Nederland.  BOK is anno 2018 de meest actieve organisatie in de professionele beeldende kunstsector.

  Beeldend kunstenaar Joek van Draanen Sterrenbeelden     Contact / Informatie - eMail