Vissen -- Pisces, 12th sign of the zodiac; one born under the sign of Pisces (February 20 - March 21)

Vissen, 12de beeld van de dierenriem; geboren tussen (20 Februari - 21 Maart)


 

`Pisces

 

 

 

 

 

Element:

Water

Kwaliteit

Beweeglijkheid

Heerser:

Jupiter

Symbool:

de Vissen

 Pisces is het meest onwereldse van alle tekens. Van twee planetaire heersers regeert de een de godsdienst en de andere de  mystiek. Dit is dus eigenlijk geen combinatie die veel succes belooft in wereldse zaken en Vissen trekken zich dan ook vaak uit de wereld terug en nemen de wijk naar een veilig toevluchtoord.

Emotioneel, gevoelig en kwetsbaar als ze zijn, missen Vissen het harde pantser van hen die onder invloed van de andere twee watertekens staan, de Kreeft en de Schorpioen. Hun verdediging tegen de opdringende buitenwereld bestaat daarom uit het aanmeten van vermommingen. Deze kameleonachtige mensen zijn heel bekwaam in het zich aanpassen aan allerlei situaties, waarbij ze hun ware gevoelens verbergen. Ze doen vaak net of ze meedoen aan wat er om hun heen gebeurt terwijl ze in feite weggedroomd zijn.

Het onvermogen van de Vis om te functioneren in de werkelijkheid van alledag, kan leiden tot chronische besluiteloosheid. Ze hebben de neiging de meeste wereldse zaken als onbelangrijk af te wijzen en maken zo de indruk te falen terwijl ze in feite geen pogingen deden om te slagen.

Vissen hebben een buitengewoon sterke verbeeldingskracht en zijn even scherpzinnig als Schorpioenen. Als ze hun praktische bekwaamheden ontwikkelen kunnen ze hun talenten op vele manieren exploiteren; zo kunnen Vissen uitstekende artiesten zijn. De artistieke kant van de Vis maakt dat dit teken zich aangetrokken voelt tot een leven van diepere betekenis. De Vissen, die overigens behept zijn met de gave te kunnen manipuleren, bevinden zich vaak op plaatsen waar rituelen, illusies en spektakels opgevoerd worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor bestelling click op de foto:
Hiervoor wordt u door gelinkt naar de kunstenaars website van Artleader
Beroeps Organisatie Kunstenaars (BOK)
Dit is een stichting zonder winstoogmerk die opkomt voor de belangen van professionele beeldend kunstenaars in Nederland.  BOK is anno 2018 de meest actieve organisatie in de professionele beeldende kunstsector.

  Beeldend kunstenaar Joek van Draanen Sterrenbeelden     Contact / Informatie - eMail